Mừng Ngày Lễ Tình Nhân - Đồng Giảm 10%

[rev_slider alias="valen2"]

[gap height="26px"] [ux_banner height="233px" height__sm="233px" height__md="258px" bg_overlay="rgba(61, 60, 58, 0.58)"] [text_box width="57" position_x="50" position_y="50"]

ĐỒNG GIẢM 10%, CHO TẤT CẢ THƯƠNG HIỆU

* Tặng ngay gói bảo hành lên đến 5 năm tại Trung Tâm Sửa Chữa Số 1 Hồ Chí Minh khi mua đồng hồ tại hệ thống Đồng Hồ Tân Tân
* Nhận ngay áo mưa hoặc túi du lịch khi khách hàng mua đồng hồ hãng Citizen
* Miễn phí ship toàn quốc cho mọi đơn hàng

[/text_box] [/ux_banner] [button style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-nam" target="_blank"]

[title style="bold-center" text="thưƠNG hIỆU CITIZEN" tag_name="h2" color="rgb(239, 2, 2)" size="161"] [button text="Đồng hồ đôi citizen" style="bold-left" size="larger" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-citizen" target="_blank"] [ux_products type="row" width="full-width" ids="174707,174706,174704,174702,174700,174698,174694,174692"] [button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-citizen" target="_blank"] [button text="ĐỒNG HỒ CiTizen NỮ" style="bold-left" size="larger" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-nu" target="_blank"] [ux_products ids="176424,176416,176385,176375"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" target="_blank"] [button text="ĐỒNG HỒ citizen NAM" style="bold-left" size="larger" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-citizen-nam" target="_blank"] [ux_products ids="178662,178660,178658,176884"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-citizen-nam" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thưƠNG hIỆU BULOVA" tag_name="h2" color="rgb(239, 2, 2)" size="161"] [button text="đồng hồ đôi bulova" style="bold-left" size="large" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-bulova" target="_blank"] [ux_products type="row" width="full-width" ids="143962,143946,143737,143733,143678,112641,112640,112638,85294"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-bulova"] [button text="đồng hồ bulova nữ" size="large" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=131-product_cat"] [ux_products ids="177021,177016,154720,131849"] [button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=131-product_cat" target="_blank"] [button text="Đồng hồ bulova nam" style="bold-left" size="large" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=131-product_cat" target="_blank"] [ux_products ids="177035,177030,177005,176998"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=131-product_cat"] [title style="bold-center" text="thưƠNG hIỆU LONGINES" tag_name="h2" color="rgb(239, 2, 2)" size="161"] [button text="đồng hồ đôi longines" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-longines" target="_blank"] [ux_products type="row" width="full-width" ids="111443,85331,85327,85325,85321,85319,85317,85315"] [button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-longines" target="_blank"] [button text="đồng hồ longines nữ" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=29-product_cat" target="_blank"] [ux_products ids="178364,177350,151004,162892,150995"] [button text="xem ngay" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=29-product_cat" target="_blank"] [button text="đồng hồ longines nam" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=29-product_cat"] [ux_products ids="178373,178372,178371,178369"] [button text="xem ngay" style="underline" expand="true"] [title style="bold-center" text="THƯƠNG HIỆU Movado" tag_name="h2" color="rgb(244, 5, 5)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado"] [button text="đồng hồ đôi movado" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-movado" target="_blank"] [ux_products type="row" ids="112873,112872,112871,112870,112869,112868,112867,112866"] [button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-movado" target="_blank"] [button text="đồng hồ movado nữ" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=31-product_cat" target="_blank"] [ux_products ids="177182,177174,177170,99276"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=31-product_cat" target="_blank"] [button text="đồng hồ movado nam" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=31-product_cat" target="_blank"] [ux_products ids="177200,177156,80770,99263"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=31-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="THƯƠNG HIỆU Tissot" tag_name="h2" color="rgb(242, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot"] [button text="đồng hồ đôi tissot" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-tissot" target="_blank"] [ux_products type="row" ids="143313,143212,143180,143121,143076,142847,142843,142840"] [button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-tissot" target="_blank"] [button text="đồng hồ tissot nữ" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=27-product_cat" target="_blank"] [ux_products ids="175016,174978,163777,151115"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=27-product_cat" target="_blank"] [button text="đồng hồ tissot nam" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=27-product_cat" target="_blank"] [ux_products ids="175007,174981,166056,86432"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=27-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="THƯƠNG HIỆU Grovana" tag_name="h2" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana"] [button text="đồng hồ đôi grovana" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-grovana" target="_blank"] [ux_products type="row" cat="3132" products="12" orderby="sales" order="asc"] [button text="Xem Thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-cap/dong-ho-doi-cap-grovana" target="_blank"] [button text="đồng hồ grovana nữ" size="large" radius="99"] [ux_products ids="175672,175669,112629,112624"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=80-product_cat" target="_blank"] [button text="đồng hồ grovana nam" size="large" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=80-product_cat" target="_blank"] [ux_products cat="80" products="4"] [button text="xem thêm" style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana?swoof=1&pa_gioi-tinh=nam&really_curr_tax=80-product_cat" target="_blank"]

0.01992 sec| 800.492 kb