Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 Giảm 10%

[rev_slider alias="8-3"]

[ux_banner height="233px" height__sm="233px" height__md="258px" bg_overlay="rgba(61, 60, 58, 0.58)"] [text_box width="90" position_x="5" position_y="10"]

ĐỒNG HỒ NỮ GIẢM 10% CHO TẤT CẢ THƯƠNG HIỆU

* Tặng ngay gói bảo hành lên đến 5 năm tại Trung Tâm Sửa Chữa Số 1 Hồ Chí Minh khi mua đồng hồ tại hệ thống Đồng Hồ Tân Tân

** Thanh toán khi nhận hàng, đổi trả hàng hoàn toàn miễn phí

*** Miễn Phí Ship toàn quốc cho mọi đơn hàng

**** Rất nhiều những mẫu đồng hồ nữ độc quyền tại Tân Tân

[/text_box] [/ux_banner] [gap height="26px"] [button style="underline" expand="true" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-nam" target="_blank"] [title style="bold-center" text="Đồng hồ nữ được yêu thích nhất tại Tân tân" tag_name="h1" color="rgb(239, 2, 2)" size="161"] [ux_products type="row" ids="99277,99276,179051,176364,82252,84460,82247,107087,177350,150816,175013,119187,172420,176561,170075,138789"]

[button text="xem thêm" style="underline" expand="true" icon="icon-angle-down" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-nu" target="_blank"] [title style="bold-center" text="THƯƠNG HIỆU Movado" tag_name="h1" color="rgb(244, 5, 5)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=29-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="177182,177174,177170,99276,154913,119185,99279,174796"] [button text="ĐỒNG HỒ movado NỮ" style="bold-left" size="xsmall" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=31-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thưƠNG hIỆU CITIZEN" tag_name="h1" color="rgb(239, 2, 2)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-citizen?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=28-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="176414,176422,176402,176383,176359,172422,172407,172399"] [button text="ĐỒNG HỒ CiTizen NỮ" style="bold-left" size="xsmall" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-citizen?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=28-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thưƠNG hIỆU BULOVA" tag_name="h1" color="rgb(239, 2, 2)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=131-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="177021,177016,154720,131849,177009,160050,154722,135006"] [button text="đồng hồ bulova nữ" size="xsmall" radius="99" expand="0" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=131-product_cat"] [title style="bold-center" text="thưƠNG hIỆU LONGINES" tag_name="h1" color="rgb(239, 2, 2)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=29-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="178364,177350,151004,162892,150995,82184,80149,80141,69693"] [button text="đồng hồ longines nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-longines?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=29-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="THƯƠNG HIỆU Tissot" tag_name="h1" color="rgb(242, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=27-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="175016,174978,163777,151115,150903,150813,142056,142043"] [button text="đồng hồ tissot nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tissot?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=27-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu rado" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-rado?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=81-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="175689,80153,75947,68845,68713,68694,68585,68537"] [button text="đồng hồ rado nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-rado?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=81-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu mido" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-mido?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=71-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="175691,144070,144056,80176,80174,75857,70798,70773,70759,70670,70545"] [button text="đồng hồ mido nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-mido?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=71-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu enicar" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-enicar?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=65-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="175713,175709,175701,175699,175697,175693,84224,84220"] [button text="đồng hồ enicar nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-enicar?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=65-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu calvin klein" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-calvin-klein?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=176-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="154602,154601,154596,154579,154577,154574,154571,139659"] [button text="đồng hồ calvin klein nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-calvin-klein?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=176-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="THƯƠNG HIỆU Grovana" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=80-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="175672,175669,112629,112624,112584,112572,112571,72564"] [button text="đồng hồ grovana nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-grovana?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=80-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu coach" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-coach?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=4233-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="178650,178649,178638,178628,170670,178629,178635,178640"] [button text="đồng hồ coach nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-coach?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=4233-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu tommy hilfiger" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="159" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tommy-hilfiger?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=124-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="178897,178896,178894,178893,178891,176541,174912,170501"] [button text="đồng hồ tommy hilfiger nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-tommy-hilfiger?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=124-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu lacoste" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-lacoste?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=125-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="178968,178966,178935,172312,172308,170536,170534,168101"] [button text="đông hồ lacoste nữ" size="xsmall" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-lacoste?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=125-product_cat" target="_blank"] [title style="bold-center" text="thương hiệu caravelle" tag_name="h1" color="rgb(244, 4, 4)" size="161" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-caravelle?swoof=1&pa_gioi-tinh=nu&really_curr_tax=132-product_cat"] [ux_products auto_slide="3000" ids="175736,175734,175732,112294,112290,112267,81972,81863"] [button text="đồng hồ caravelle nữ" size="xsmall" radius="99" target="_blank"]

1.86099 sec| 800.508 kb