Tân Tân Siêu Sale 11/11

[rev_slider alias="11-11"]

[gap height="26px"] [row width="full-width" v_align="middle" h_align="center"] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164473" image_size="original"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164474" image_size="original"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164475" image_size="original"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164476" image_size="original"] [/col] [/row] [ux_banner height="233px" height__sm="233px" height__md="258px"] [text_box width="57" position_x="50" position_y="50"]

Chương trình sẽ kết thúc trong:

[ux_countdown size="230" size__sm="164" color="light" year="2019" month="11" day="12" time="22:00" t_week="Tuần" t_day="Ngày" t_hour="Giờ" t_min="Phút" t_sec="Giây" t_week_p="Tuần" t_day_p="Ngày" t_hour_p="Giờ" t_min_p="Phút" t_sec_p="Giây"] [/text_box] [/ux_banner]

 

[gap height="26px"] [row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"] [col span__sm="12" align="center"]
  • Áp dụng giảm 40% đối với sản phẩm thứ 2 hoặc sản phẩm giá trị thấp hơn, khi mua sản phẩm đầu bằng giá niêm yết.
  • Chỉ áp dụng khi cả 2 sản phẩm thuộc thương hiệu Bulova, Movado, Citizen, Alfex
  • Chỉ áp dụng cho sản phẩm đồng hồ
  • Chỉ áp dụng tại Tân Tân - 109 Trần Hưng Đạo, Q.1, HCM và đặt hàng online (giao hàng miễn phí toàn quốc)
  • Ví dụ: Khi quý khách mua 1 đồng hồ Movado giá niêm yết 20.000.000 và 1 đồng hồ Bulova giá niêm yết 18.000.000, thì quý khách sẽ nhận được giảm giá 40% cho chiếc đồng hồ giá thấp hơn, do đó đồng hồ bulova giảm chỉ còn 10.800.000.

 

[row_inner] [col_inner span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164532" link="#movado"] [/col_inner] [col_inner span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164533" link="#bulova"] [/col_inner] [col_inner span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164535" link="#citizen"] [/col_inner] [col_inner span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164536" link="#alfex"] [/col_inner]

 

[/row_inner] [ux_image id="164497" image_size="original"] [/col] [/row]

 

[gap height="26px"] [row] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162462"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162459"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162466"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162431"] [/col] [/row] [ux_products type="row" cat="31" products="16"]

[button text="Xem thêm đồng hồ Movado" style="primary" size="medium" radius="25" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-movado" target="_blank"]

[gap height="26px"]

 

[gap height="26px"] [row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"] [col span__sm="12" align="center"] [ux_image id="164527" image_size="original"] [/col] [/row] [gap height="26px"] [row] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162463"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162459"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162461"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162431"] [/col] [/row] [ux_products type="row" cat="4094" products="16"] [gap height="26px"]

[button text="XEM Thêm ĐỒNG HỒ BULOVA" style="is-outline primary" size="medium" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-bulova" target="_blank"]

 

[gap height="26px"] [row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"] [col span__sm="12" divider="0" align="center"] [ux_image id="164529" image_size="original" margin="10px 0px 0px 0px"] [/col] [/row] [gap height="26px"] [row] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162464"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162459"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162432"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162431"] [/col] [/row] [ux_products type="row" width="full-width" cat="28" products="16"] [gap height="26px"]

[button text="XEM THÊM ĐỒNG HỒ CITIZEN" style="is-outline primary" size="medium" radius="99" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-citizen" target="_blank"]

 

[gap height="26px"] [row style="collapse" width="full-width" v_align="middle" h_align="center"] [col span__sm="12" divider="0" align="center"] [ux_image id="164530" image_size="original" margin="10px 0px 0px 0px"] [/col] [/row] [gap height="26px"] [row] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164377"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162459"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="164395"] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image id="162431"] [/col] [/row] [ux_products type="row" width="full-width" cat="77" products="16"] [gap height="26px"]

[button text="XEM THÊM ĐỒNG HỒ ALFEX" style="is-outline primary" size="medium" radius="93" link="https://donghotantan.vn/dong-ho-alfex" target="_blank"]

 

[button text="QUAY VỀ ĐẦU TRANG" style="is-outline primary" size="large" radius="27" expand="0" link="#dau-trang"]

0.01794 sec| 796.234 kb